Posted on

Landsretten slår fast: OK at parkere og lade op på elbilpladser

LANDSRETTEN

Kan parkeringsvagter med rette pålægge ejere af en hybridbil en parkeringsafgift, hvis vedkommende holder på eller oplader ved en parkeringsplads, der egentlig er egnet til elbiler? Det spørgsmål skulle Københavns Byret i april 2015 tage stilling til. Flere hybridbilejere kunne nemlig sidste år risikere at blive mødt med synet af en parkeringsbøde i ruden, såfremt bilen holdt parkeret på en elbilplads. Retten fandt, at der ikke var grundlag for at pålægge hybridbilisten en parkeringsafgift, eftersom skiltningen ikke indikerede, at hybridbiler var undtaget for reglerne på parkeringspladsen.

Center for Parkering kærede afgørelsen til Landsretten, og der har af denne grund fortsat været tvivl om, hvorvidt hybridbiler lovligt kan parkere og oplade på elbil-parkeringspladser.

Fornuften sejrede i Landsretten

Sagen blev på forhånd udråbt til at være ganske principiel sag – Københavns Kommune har i alt 129 elbilpladser, som Center for Parkering altså vurderede, udelukkende var forbeholdt rene elbiler, hvorfor opladningshybrider ikke lovligt kan benytte sig af disse parkeringspladser og opladerstationer.

Ankesagen og afgørelsen i Landsretten blev desuden fulgt tæt af FDM, som i den omtalte sag førte sagen på vegne af hybridbilisten, der var medlem af foreningen. Østre Landsret lagde især vægt på, at eksisterende lovgivning ikke indeholdt nogen nærmere definition af begrebet ”elbil”. Det faktum, at parkeringstavlerne angav, at pladserne udelukkende måtte benyttes af elbiler, kan således ikke forhindre hybridbilejere i at gøre brug af hverken parkeringspladserne eller opladerstanderne.

Idet både traditionelle elbiler og hybridbiler har mulighed for at benytte sig af opladerstationer, fastlog Landsretten, at parkeringsafgiften ikke kunne pålægges hybridbilisterne. Her på redaktionen støtter vi Østre Landsrets afgørelse, som klart og tydeligt viser, at oplysningstavlerne specifikt skal undtage hybridbiler, såfremt man ønsker, at disse ikke skal kunne benytte sig af parkeringspladserne.

Forventningen fra FDM er, at Center for Parkering vil droppe verserende sager og tage afgørelsen til efterretning samt naturligvis tilbagebetale ulovligt opkrævede afgifter.

Ligestiller el- og hybridbiler – eller hvad?

Afgørelsen fra Østre Landsret har forholdsvis stor betydning i forhold til at sidestille el- og hybridbiler. Tidligere har særligt elbiler haft mere gunstige vilkår for parkering og opladning end hybridbiler i København, som ellers ofte forbindes med omtanke for miljøet og en bæredygtig byudvikling. Vi mener derfor, at denne principielle afgørelse er et skridt i den rigtige retning, da hybridbiler bestemt også er en del af løsningen på de klimamæssige udfordringer, vi står over for i transportsektoren.

Den markante afgørelse var dog ikke ret gammel, før Vejdirektoratet bebudede ændringer af loven som et resultat af kendelsen. De foreslåede ændringer af bekendtgørelse om vejmærkning ville betyde, at hybridbiler IKKE kunne benytte sig af de offentlige elbilpladser. Efter store protester fra såvel FDM, Trafik- og Byggestyrelsen samt elbilforeningen måtte Vejdirektoratet dog trække i land og tilpasse ændringerne af bekendtgørelsen. Man slog således i september fast, at hybridbiler fortsat kan benytte de offentlige ladestandere.

Her på redaktionen håber vi, at denne U-vending betyder, at vi i de kommende år kan forvente en mere retfærdig ligestilling mellem hybrid- og elbiler.

LÆS OGSÅ – ”Vejdirektoratet trækker i landet – hybridbiler kan fortsat lade op i byerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *