Posted on

Forslag: Lavere afgifter på ”grønne” biler

Tesla Model S

Ifølge tænketanken CONCITO bør fremtidens bilafgifter i højere grad understøtte den grønne omstilling af transportsektoren, end tilfældet er i dag. I et nyt notat redegør man for, hvilke forhold og overvejelser der bør være en central del af omlægningen af de danske bilafgifter, hvilket er nødvendigt, såfremt Danmark skal opfylde sine meget ambitiøse klimamålsætninger. Notatet indeholder flere forslag, som vil gøre det mere attraktivt at købe en hybrid- eller elbil.

Årlig afgift skal erstatte engangsbetaling

Sænkningen af registreringsafgiften sidste år fra 180 % til 150 % var en kærkommen gave til danske bilejere, der stadig er hårdt beskattede sammenlignet med resten af Europa. En del af sænkelsen blev dog finansieret ved at indføre en gradvis afgift på elbiler, men også nye hybridbilister måtte have flere penge op af lommen den 1. januar 2016. En omlægning og tilpasning af det nuværende afgiftssystem har været diskuteret længe – både i og uden for Folketinget. FDM, Bilbranchen i DI og de Danske Bilimportører fremlagede i maj et oplæg til en større omlægning af bilafgifterne, der grundlæggende set indebærer en afskaffelse den nuværende registreringsafgift. Ifølge oplægget skal bilejere i stedet betale en årlig afgift baseret på parametre som sikkerhed og miljøegenskaber. Der er således tale om en såkaldt teknisk afgift. Oplægget lægger desuden op til, at afgiften bør opkræves løbende frem for på én gang.

Forslaget modtager dog kritik fra den liberale tænketank CEPOS, der mener, at den foreslåede omlægning vil fjerne den såkaldte danskerrabat og udelukkende sende flere kroner i bilforhandlernes lommer.

Klimavenlige bilafgifter gør det attraktivt at køre grønt

CONCITO støtter en omlægning af det nuværende afgiftssystem, men mener ikke, at oplægget fra FDM, Bilbranchen og de Danske Bilimportører er ambitiøst nok. I det omtalte oplæg lægges der op til, at en del af afgiften bør beregnes ud fra den pågældende bils CO2-udledning ved kørsel. CONCITO mener, at der også bør tages hensyn til CO2-udledningen ved produktion af bilen, som har en stor betydning for, hvor ”grøn” en bil egentlig er.

Formålet med omlægningen af afgiftssystemet bør ifølge CONCITO være at skabe et større incitament for at vælge mere miljøvenlige biler – både i produktion og drift. Med andre ord opfordrer notatet til en omstilling fra diesel- og benzinbiler til el- og hybridbiler – en omstilling vi her på HYBRID-BILER.DK naturligvis kun kan støtte. Forslaget indeholder således konkrete forslag om at hæve beskatningen på fossilt drevne biler, mens hybrid- og elbiler helt eller delvist skal fritages for beskatning.

Spændende udvikling i vente

Omstillingen og omlægningen af afgiftssystemet er endnu på tegnebrættet, men politikerne lader til at være lydhøre over for ændringer. Uanset hvor ambitiøse og omfattende ændringer, der i sidste ende bliver tale om, er stadig uklart, men ikke desto mindre lader det til, at vi i de kommende år kan forvente bilafgifter, der i højere grad tilgodeser grønne biler. Dette betyder forhåbentligt flere hybridbiler på vejene, da prisen tidligere og til stadighed kan afholde nogen fra at investere i en miljørigtig bil. Hvorvidt vi kan forvente en større omlægning af afgifterne i dette års finanslov, er dog endnu usikkert.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *